Aktualności arrow Aktualności arrow Talenty Małopolski 2015
Talenty Małopolski 2015
poniedziałek, 16 luty 2015
Image

ELIMINACJE POWIATU MYŚLENICKIEGO - 19 marca 2015 roku

AULA WIDOWISKOWA
Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach
ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce

WYNIKI ELIMINACJI POWIATU MYŚLENICKIEGO
www.talentymalopolski.pl


HARMONOGRAM PREZENTACJI
FORMY TANECZNE
Godz. 9.00 - 10.30
1. JAMAICA WAVE - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
2. ZESPÓŁ CHEERLEADERS VAMPIRES - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
3. STUDIO TAŃCA "R" - GRUPA R3 - Studio Tańca "R" w Sułkowicach
4. ANNA PACHO - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
5. JUSTYNA LATOŃ - Studio Tańca "R" w Sułkowicach
6. STUDIO TAŃCA "R" - GRUPA R2 - Studio Tańca "R" w Sułkowicach
7. STUDIO TAŃCA "R" - GRUPA NAJSTARSZA - Studio Tańca "R" w Sułkowicach
8. INTOX - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
9. OLIWIA BIELA - Studio Tańca "R" w Sułkowicach
10. ALEKSANDRA ŁABĘDZKA - Studio Tańca "R" w Sułkowicach
11. ANIA PŁONKA I WIOLA PUDLIK - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
12. STUDIO TAŃCA "R" - GRUPA R4 - Studio Tańca "R" w Sułkowicach
13. GIM-DANCE DOBCZYCE - Gimnazjum w Dobczycach
14. FEVER - Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach
15. STUDIO TAŃCA "R" - GRUPA R1 - Studio Tańca "R" w Sułkowicach
16. DUET FEVER - Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach
17. SZYMON KOZAK - Myślenice

FORMY MUZYCZNE
Godz. 12.00 - 13.00

1. ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY - Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu
2. ZUZANNA WĘGLARZ - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
3. MAJA IDZIK - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
4. URSZULA ZAJĄC - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
5. JULITA JARZĄBEK - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
6. GABRIELA MURZYN - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
7. ANNA SUCHTA - Szkoła Podstawowa w Dobczyach
8. LENA KOWALSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
9. EMILA ŚWITAŁA - Szkoła Podstawowa w Dobczycach

Godz. 13.00 - 14.00
10. UCZENNICE KLASY I - Gimnazjum im. Sługi Bożego Ks. Michała Rapacza w Tenczynie
11. UCZENNICE KLASY V - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie
12. ZESPÓŁ UNISONO - Gimnazjum im. H. Łasaka w Skomielnej Białej
13. ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY REMEDIUM - Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni
14. DUET CAMBRIA - Gimnazjum im. H. Łasaka w Skomielnej Białej
15. DUET JULIA SAWSKA, KRYSTIAN GWIZDAŁA - Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach

Godz. 14.30 - 16.00
16. SABINA BURTAN - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie
17. JULIA SKUPIEŃ - Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
18. KORNELIA ALICKA - Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu
19. MAJA KOWALSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
20. ZOFIA GANCARZ - Gimnazjum w Sieprawiu
21. DOMINIK ZAJĄC - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
22. JULIA PIWOWARCZYK - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
23. ALAN MICHALIK - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
24. NATALIA SZYMSKA - Gimnazjum nr 1 w Myślenicach
25. EMILIA MAŁŻ - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
26. MAGDALENA BARAN - Gimnazjum nr 1 w Myślenicach
27. PATRYCJA LISZKA - Sieraków
28. MARTYNA RACZEK - Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Krzyszkowicach
29. MARIA BAŃKOWSKA - Siepraw

Godz. 16.00 - 17.30
30. ZESPÓŁ DISARRAY THEORY - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach
31. ZESPÓŁ GRYPS – Myślenice
32. HALF TIME - ZSP Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego Myślenice
33. ALEKSANDRA SIATKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
34. WERONIKA ZACZEK - Gimnazjum nr 3 w Myślenicach
35. EWA SKÓRA - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
36. PAULINA RUSEK - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
37. KLAUDIA CHROBAK - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
38. KAROLINA RYŚ - II Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach
39. PATRYCJA PAJOR - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
40. NATALIA SIUTA - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
41. ANGELIKA PUDLIK - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
42. KAROLINA GŁĄB - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
43. GABRIELA ŁUKASIK - Szkoła Podstawowa w Dobczycach
44. JAKUB PIOTROWSKI -  Szkoła Podstawowa w Dobczycach
45. ANETA DOMARECKA - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
46. JOANNA ŻAK - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
47. DUET IZABELLA KICEK, IZABELLA SZLACHETKA - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
48. WIKTORIA PROKOCKA - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

Wykonawcy są proszeni o przybycie i potwierdzenie obecności w biurze organizacyjnym Festiwalu na 30 min wcześniej przed planowanym występem (z przyczyn technicznych może nastąpić przesunięcie w przód lub w tył – nie jest to zależne od organizatorów).

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

II. OPIEKA MERYTORYCZNA:

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

IV. PATRONAT HONOROWY:

„Piwnica pod Baranami” w Krakowie

V. PATRONAT MEDIALNY:

Myślenice iTV Telewizja Powiatowa

VI. CELE FESTIWALU:

1. Propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi.
3. Wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” - najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
4. Wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami, instruktorami, sędziami z różnych regionów Małopolski.

VII. UCZESTNICY:

1. Młodzi ludzie z województwa małopolskiego (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 lat), prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni.
3. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem
w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
4. Kategorie:
 A) SOLIŚCI:
   A1) od 7 do 9 lat
   A2) od 10 do 15 lat
   A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
   B1) od 7 do 9 lat *
   B2) od 10 do 15 lat *
   B3) od 16 do 21 lat *
   * o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
C) ZESPOŁY:
   C1) od 7 do 9 lat **
   C2) od 10 do 15 lat **
   C3) od 16 do 21 lat **
   ** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej - zespół
       kwalifikuje się do kategorii starszej.

VII. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:

1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą dwuetapową:
- etap pierwszy: eliminacje powiatowe
- etap drugi: finał wojewódzki w Dobczycach.
Trzeci etap Festiwalu stanowią koncerty laureatów.
3. Festiwal dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca:
a) Forma Muzyczna:
- dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
- festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
- uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach form muzycznych, podczas prezentacji konkursowej wykonują 1 utwór  nieprezentowany w ubiegłych latach. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Jury może poprosić o wykonanie 2 utworu. Repertuar winien być dostosowany do wieku
oraz poziomu warsztatowego uczestnika.
b) Forma Taneczna:
- dopuszcza się do udziału w Festiwalu: solistów, duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.
- festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
- uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną (nie prezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio: soliści, duety, pary - 5 min, zespoły - 6 min.
4. Za organizację etapów powiatowych odpowiadają wybrane domy kultury, starostwa powiatowe, stowarzyszenia. W eliminacjach powiatowych mogą brać udział wyłącznie wykonawcy działający
w granicach administracyjnych danego powiatu.
5. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
6. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.
7.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
8. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników ponoszą instytucje delegujące.
9. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.
10. Organizatorzy wszystkich etapów Festiwalu mają obowiązek zatrudnienia jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki i tańca – powołanych przez głównego organizatora.
11. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)
12. Podczas eliminacji powiatowych Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego
w Dobczycach.
13. Sprawy nie ujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu. Od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

VIII.KARTY ZGŁOSZENIA:
Kopię kart zgłoszeń prosimy przesyłać na adres organizatora eliminacji powiatowych:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach,
ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce lub drogą mailową: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć
w terminie do 13 marca 2015r.

Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy
nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.

IX. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:

1. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
2. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych  Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

X. TERMINY I MIEJSCA:

• Eliminacje powiatowe: 19 marca 2015r.


Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach
ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce; tel. 12 271 67 57, 12 271 67 58

Harmonogram prezentacji konkursowych uczestników poszczególnych form zostanie
podany na stronie internetowej MGOKiS (www.mgokis.dobczyce.pl) po 13 marca.

• Finał wojewódzki:

  FORMY MUZYCZNE:
     22 maja 2015r.
  FORMY TANECZNE:
     23 maja 2015r.
  Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe
  ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)
  tel. 12 2716 757, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

• Koncerty Laureatów: czerwiec 2015r.

XI. AKREDYTACJA :
Koszt akredytacji za udział w finale to kwota 10 zł/os. za każdą prezentację.
Zespoły liczące powyżej 15 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.
Akredytacja za udział w Finale Wojewódzkim  płatna jest przelewem do 18 maja 2015r. na rachunek: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 
nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001
(w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2015”)
lub gotówką w dniu finału (przed występem).

XII. INFORMACJE:
Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu, koordynator eliminacji powiatu myślenickiego
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 792 823 382
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć
www.talentymalopolski.pl

DO POBRANIA:
1) Regulamin 2015 - POBIERZ
2) Karta zgłoszenia Formy Muzyczne - POBIERZ
3) Karta zgłoszenia Formy Taneczne - POBIERZ

 
< Poprzedni   Następny >
Wyszukiwarka
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Współpraca
 
Telewizja Powiatowa Myślenice